Rare Antique Japanese

Koshirae (1/2)

 • RARE Silver KOZUKA 18-19thC Japanese Edo Samurai Koshirae Antique
 • RARE Chicken KOZUKA KYO-GOTO-School 18-19thC Japanese Edo Koshirae Tsuba Antique
 • RARE Silver-O-SEPPA 18-19thC Japanese Original Antique Edo Koshirae Tsuba
 • TSUBA Antique samurai sword guard koshirae katana wakizashi Rare F/S
 • D1262 Japanese Edo Samurai Rare motif SHAKUDO KYLIN MENUKI katana koshirae
 • RARE Sterling SHIBUICHI TSUBA 18-19thC Japanese Edo Antique for Koshirae e997
 • SUPERB Rare motif SAIHAI TSUBA 18-19thC Japanese Edo Samurai Koshirae Antique
 • Rare motif Shinto Religion MENUKI 18-19thC Japanese Edo Koshirae Tsuba Antique
 • TSUBA Antique iron samurai sword guard koshirae katana wakizashi Rare F/S
 • Rare motif & form Frog TSUBA 18-19thC Japanese Edo Samurai Koshirae Antique F839
 • RARE Bushu-school Birds TSUBA in openwork Japanese Edo Original Antique Koshirae
 • Rare Antique Authentic Japanese JINGASA Hat Lgeta Kabuto Yoroi Koshirae Armor
 • Rare KOTOJI Inlaid KINKO TSUBA 18-19thC Japanese Edo Antique for Koshirae
 • Rare motif SUMO Gods MENUKI 18-19thC Japanese Edo Antique for Koshirae f314
 • RARE Pure Silver Chickens MENUKI 19thC Japanese Edo Samurai Koshirae Antique
 • Very Rare Shark Large KOZUKA 18-19thC Japanese Edo Original Antique Koshirae
 • Rare Open-work KATANA TSUBA 18-19thC Japanese Edo Original Antique Koshirae
 • Rare KOGATANA TANTO SAYA Shell Inlaid Sheath 19thC Japanese Edo Koshirae Antique
 • RARE SIGNED FUCHI/KASHIRA/KOIKUCHI 18/19C Japanese Edo Original Antique koshirae
 • RARE SIGNED KATANA TSUBA 18thC Japanese Edo Samurai Koshirae Antique
 • Rare HIGO-School KOJIRI 18-19thC Japanese Edo Antique for Koshirae
 • RARE Flower Form Tanto TSUBA 18-19thC Japanese Edo Original Antique Koshirae
 • TSUBA Antique samurai sword guard koshirae katana wakizashi Rare F/S
 • RARE GUNBAI FUCHI/KASHIRA 18-19thC Japanese Original Antique Edo Koshirae Tsuba
 • RARE! Fireflies FUCHI/KASHIRA 18-19thC Japanese Edo Antique for Koshirae G299
 • VERY RARE EDO-HIGO Iron Short KOGAI 18-19thC Japanese Edo Tsuba Koshirae Antique
 • RARE HIGO -KINKO FUCHI/KASHIRA 18-19thC Japanese Edo Antique for Koshirae
 • Very Rare HIGO-School BASHIN KOGATANA 18-19thC Japanese Edo Antique for Koshirae